GENEL BİLGİLER

Yangın herhangi bir yanıcı maddenin çeşitli nedenlerle havadaki oksijen ile verdiği kimyasal reaksiyon sonunda açığa çıkan ısıdır. Ülkemizde her yıl meydana gelen yangınlarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmekte ve yaralanmakta, milyarlarca liralık maddi hasar meydana gelmektedir. Yangın güvenliğine gerekli önemin verilmemiş olması, konunun çok fazla suistimale uğramasına sebep olmuş ve büyük risk taşıyan noktalar dahi gözardı edilmiştir.

Yangınla mücadelede yangın söndürücü cihazların kullanılmasının yaygınlaşması şüphesiz meydana gelen zararları büyük ölçüde azaltacak ve halkımızın güvelikte olmasını sağlayacaktır. Büyüyebilecek ve önemli zararlara yol açabilecek bir yangına başlangıçta müdahale edilip, yangının kaliteli bir portatif cihaz ile rahatlıkla söndürülebileceği her zaman gözönünde tutulmalıdır. Yangına etkili müdahale ancak yanıcı madde türüne göre doğru söndürücü madde içeren cihazları kullanmakla mümkün olur. 

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI HAKKINDA

Yangın söndürme cihazları, yangına ilk müdahale araçlarıdır. Zamanında ve iyi kullanılırsa etkili olur. Bunun için, cihazı yapan firma konu ile ilgili her türlü tanıtıcı broşür, talimat kontrol etiketi gibi dökümanları verirken, cihazların kullanımını uygulamalı olarak göstermeli ve ilgili personele yangın konusunda eğitim çalışması yaptırmalıdır.

Yangın söndürme cihazları, SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI'ndan Dolum ve bakım yeterlilik belgesi almış olan firmalar tarafından doldurulabilir. Çünkü bu cihazlar basınçlı kaplar standardına girmektedir. Bu durumda dayanıklılık ve sızdırmazlık testine tabi tutulmalıdır. FİRMAMIZ YETKİ BELGELİDİR.

Yangın söndürme cihazları her altı ayda bir mutlaka kontrol edilir. Dolum ve bakımları TSE 862'ye göre yapılır. 

Yangın söndürme cihazlarınız yerlerinizde elemanlarımız tarafından teslim alınarak yerlerine konsinye cihaz bırakılacaktır. Dolum ve bakımları yapıldıktan sonra tekrar bulundukları kısma çalışma ve kontrol etiketi cihazların üzerine yapıştırılmış olarak bırakılarak detaylı bir rapor tarafınıza sunulacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.
 

 

YANGINA MÜDAHALEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
RULES TO BE FOLLOWED WHILE FIGHTING A FIRE


1- Rüzgarın esme yönüne dikkat edilmelidir
Take notice of direction of the wind.
2- Aleve yer seviyesinden müdahale edilmelidir.
Aim the fire extinguisher base of the fire.
3- Alevin tehlikeli hatları ısıtması önlenmelidir.
Take care not exposing vital/dangerous lines and materials to fire.
4- Mümkünse birkaç kişi tarafından müdahale edilmelidir.
When and if possible two or more persons to fight the fire.
5- Yangının tamamen söndüğünü görmeden bölge terk edilmemelidir.
Do not leave the fire place before being absolutely sure that fire has been extinguished completely.
6- Söndürücüler yüksek yerlere asılmamalı ve servislere bakımı yaptırılmalıdır.
Do not place the fire extingusihers at high levels where they may be unreachable

 
CİHAZLARIN ÖZELLİKLERİNE GÖRE KULLANDIKLARI YERLER

1) KURU KİMYEVİ TOZLU CİHAZLAR
ABC - BC - BCE - D Grupları yangınlarda kullanılır

2) KARBONDİOKSİT GAZLI CİHAZLAR
BC - Grup yangınlarında etkilidir. Motorlu elektrik ekipmanları, elektrik panoları, akaryakıt  ve gaz yangınlarında kullanılır. (Elektrik iletkenliği bulunduğu için Elektrik kesilmeden kullanmayınız)

3) KÖPÜKLÜ CİHAZLAR
Ahşap, bez, kağıt, kömür, petrol, madenler gibi korlanarak yanan yangınlarda kullanılır.

4) HALOKARBONLU CİHAZLAR
Elektrik iletkenliği olmadığından dolayı elektrikli alet ve panolar, bilgisayar Sistemleri elektronik sistemler ve güç kaynaklarının bulunduğu kapalı mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Kullanımdan sonra yanan madde üzerinde herhangi bir artık madde bırakmaz.