T A A H H Ü T N A M E


1. TRUVA FİRMASININ DOLUM, BAKIM VE SATIŞINI YAPTIĞI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI .... YIL GARANTİLİDİR.

2. GARANTİ SÜRESİNCE HER .... AYDA BİR TRUVA TARAFINDAN PERİYODİK KONTROLLERİ ÜCRETSİZ YAPILACAK VE SONUÇ BİR RAPOR HALİNDE FİRMA YETKİLİLERİNE VERİLECEKTİR.

3. GARANTİ SÜRESİ İÇERİSİNDE DOLUM, BAKIM VE SATIŞI YAPILAN BÜTÜN CİHAZLARDA MEYDANA GELEBİLECEK HER TÜRLÜ TEKNİK ARIZALARI FİRMA ÜCRESİZ OLARAK GİDERECEKTİR.

4. KURUM TARAFINDAN KULLANILMIŞ VE MİADI DOLMUŞ OLAN YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ DOLUM VE BAKIMLARI GÜNÜN RAYİŞ FİYATLARI ÜZERİNDEN SÖZLEŞME SÜRESİNCE DOLDURULACAKTIR.

5. FİRMA TARAFINDAN DOLUM, BAKIM VE SATIŞLARI KOPARILAN BÜTÜN YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI MÜHÜRLENMİŞTİR. MÜHÜRÜ KOPARILAN VE YETKİSİZ KİŞİLERCE KURCALANAN CİHAZLARDAN FİRMA MESUL DEĞİLDİR.

6. ................... BU SÜRE ZARFINDA BAŞKA BİR FİRMA İLE SÖZLEŞME YAPMAYACAKTIR.

7. BU SÖZLEŞME .../.../....... TARİHİNDEN .../.../....... TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.


             FİRMA                                                       TAAHHÜT EDEN  FİRMA
K.K. TOZLU, CO2 GAZLI, HALOKARBONLU ve KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM VE BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ


1) Bütün cihazlar dolmadan önce hidrostatik teste tabi tutulacaktır. 
Test sonucu olumlu olanların dolumları yapılacaktır.

2) Cihazlar kurum tarafından boşaltılarak teslim edilecektir. 
Cihazların üzerinde boş ve dolu ağırlığı olacaktır.

3) Kurum gerek görürse dolum esnasında personel bulundurabilecektir.

4) Dolumlar parti, parti yaptırılcaktır. Bütün nakliyeler firmaya 
ait olacaktır.

5) Dolum yapılacak tozlu cihazlara TSE'li monamonyumfosfat oranı %90 
toz kullanılacaktır. (ABC sınıfında etkili)

6) Dolum yapılacak CO2 cihazlara doğal Karbon Gazı doldurulacaktır. 
(Saflık Oranı %99.5)

7) Dolum yapılacak Halokarbonlu cihazlara, doğaya zarar vermeyen 
leke, koku, iz bırakmayanhassas elektrik ve elektronik cihazlara 
(bilgisayar vb.) yan tesiri olmayan söndürme maddesi olacaktır.

8) Dolum yapılacak Köpüklü cihazlar AFF Protein Esaslı Söndürücü 
kullanılacaktır (ABC sınıfı yangınlarda etkili olacaktır.)

9) Boyası eskimiş cihazlar komple boyanacak bunun için firma ücret 
olmayacaktır.

10) Tamir ve bakımı gereken cihazların tamir ve bakımı yapılacak 
bunun için firma ayrıca ücret almayacaktır.

11) Dolumu yapılan bütün cihazlar 2 yıl garantili olacaktır. Garanti 
süresince her 6 ayda bir periyodik kontrollerini firma ücretsiz 
olarak yapacaktır. Bir rapor halinde kuruma verilecektir.

12) Dolumu yapılan cihazlardan rasgele seçilen yangın söndürme 
cihazları kurum tarafından yangın deneyi yapılacaktır veya TSE, ODTÜ 
veya H.Ü'ne gönderilerek analiz deneyi yapılacaktır. Bütün masraflar 
firmaya ait olacaktır. Boşalan cihazları firme tekrar ücretsiz 
olarak dolduracaktır.

13) Kurum isterse, firma kurum personeline yangın eğitimi, tatbikatı 
ve dökümanları verecektir. Bunun için ücret almayacaktır.

14) Cihazların periyodik kontrollerini yapacaklarına dair noterden 
tasdikli taahhütname vereceklerdir. Kurum ile firma arasında doğacak 
ihtilaflar halinde ............................. Mahkemeleri 
yetkilidir.

15) Teklifle birlikte şartnamenin kaşelenip imzalandıktan sonra 
"şartname aynen kabul edilmiştir" yazılacaktır.

16) İhaleye girecek firmalar bizzat kendi adlarına Sanayi Bakanlığı 
veya TSE'den alınmış olan yangın söndürme cihazlarıyla ilgili 
"Hizmet Yeterlilik Belgesi" almış olacaklardır. Belgesi olmayan 
teklifler geçersizdir (Vizesi yapılmış olacaktır.)


                                                              Taahhüt Eden Firma
OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI ALIM ŞARTNAMESİ


1. Bütün cihazlar TSE belgeli ve üzerinde dolu boş ağırlığı seri numarası ile imal tarihi bulunacaktır.
2. Cihazlar yangın esnasında yangını algılayıp otomatik çalışıp yangını söndürecektir.
3. Cihazlar gazaltı kaynağı ile kaynatılmış olacaktır.
4. Cihazların springleme sistemi bulunacaktır.
5. Cihazların içindeki gaz doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyen geriye artık madde bırakmayan söndürdüğü malzemelere yan tesiri olmayan gaz olacaktır.
6. Cihazlar 2 yıl garantili olacaktır. (6 aylık periyodik kontrolleri firma tarafından yapılacaktır)
7. Cihazların Montaj malzemeleri üzerinde olacaktır.
8. Cihazların üzerinde kullanma talimatı ve garanti belgesi bulunacaktır.
9. Cihazlar Manometreli (saatli) göstergeli olacaktır.
10. Şartname firmalar tarafından imzalanıp kaşelencektir.


                                                              Taahhüt Eden Firma
K.K. TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI ALIM ŞARTNAMESİ


1. Bütün cihazlar TSE belgeli ve üzerinde dolu boş ağırlığı seri numarası ile imal tarihi bulunacaktır.
2. Cihazlar iki parçadan (sıvama tekniği ile) imal edilmiş olacaktır.
3. Cihazlar ortadan kaynaklı olacak ve üzerinde çember bulunacaktır.
4. Cihazların hortumları TSE'li olacaktır.
5. Tozlu cihazların içindeki toz ABC monamonyum fosfat oranı %90 olan toz bulunacaktır.
6. Cihazlar 2 yıl garantili olacaktır. (6 yıl periyodik kontrolleri firma tarafından yapılacaktır)
7. Cihazların Montaj malzemeleri üzerinde olacaktır.
8. Cihazların üzerinde kullanma talimatı ve garanti belgesi bulunacaktır.
9. Cihazlar Manometreli (saatli) göstergeli olacaktır.
10. Şartname firmalar tarafından imzalanıp kaşelenecektir.

                                                              Taahhüt Eden Firma
HALOKARBONLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI ALIM ŞARTNAMESİ


1. Bütün cihazlar TSE belgeli ve üzerinde dolu boş ağırlığı seri numarası ile imal tarihi bulunacaktır.
2. Cihazlar iki parçadan (sıvama tekniği ile) imal edilmiş olacaktır.
3. Cihazlar ortadan kaynaklı olacak ve üzerinde çember bulunacaktır.
4. Cihazların hortumları TSE'li olacaktır.
5. Halokarbonlu cihazların içindeki gaz doğaya zarar vermeyen leke, koku, iz ve artık madde bırakmayan elektrik, elektronik malzemelerin yangınında kullanılacak ve bu malzemelere yan tesiri olmayan gaz olacaktır.
6. Cihazlar 2 yıl garantili olacaktır (6 aylık periyodik kontrolleri firma tarafından yapılacaktır9
7. Cihazların Montaj malzemeleri üzerinde olacaktır
8. Cihazların üzerinde kullanma talimatı ve garanti belgesi bulunacaktır.
9. Cihazlar Manometreli (saatli) göstergeli olacaktır.
10. Şartname firmalar tarafından imzalanıp kaşelenecektir.

                                                              Taahhüt Eden Firma
CO2 GAZLI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI ALIM ŞARTNAMESİ


1. Bütün cihazlar TSE belgeli ve üzerinde dolu boş ağırlığı seri numarası ile imal tarihi bulunacaktır.
2. Cihazlar çekme çelik borudan imal edilmiş yekpare olacaktır.
3. Cihazların üzerinde tutma kulpu bulunacaktır (metal olacaktır)
4. Cihazların hortumları ve lansları TSE'li olacaktır.
5. Cihazların içinde karbondioksit gazı doğadan elde edilmiş saflık oranı %99.5 olacaktır (BC sınıfı yangınlarda etkili olacaktır)
6. Cihazlar 2 yıl garantili olacaktır. (6 aylık periyodik kontrolleri firma tarafından yapılacaktır)
7. Cihazların üzerinde kullanma talimatı ve garanti belgesi bulunacaktır.
8. Şartname firmalar tarafından imzalanıp kaşelenecektir.

                                                              Taahhüt Eden Firma
AFF KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI ALIM ŞARTNAMESİ1. Bütün cihazlar TSE belgeli ve üzerinde dolu boş ağırlığı seri numarası ile imal tarihi bulunacaktır.
2. Cihazlar 6-12-25 ve 50 kg kapasiteli olacaktır.
3. Cihazların hortumları TSE'li olacaktır.
4. AFF köpüklü cihazların içerisindeki köpük akıcı ve film yapıcı olacaktır. BC yangınlarında etkili olacaktır.
5. Cihazlar 2 yıl garantili olacaktır. (6 aylık periyodik kontrolleri firma tarafından yapılacaktır.)
6. Cihazların montaj malzemeleri üzerinde olacaktır.
7. Cihazların üzerinde kullanma talimatı ve garanti belgesi bulunacaktır.
8. Cihazlar Manometreli (saatli) göstergeli olacaktır.
9. Şartname firmalar tarafından imzalanıp kaşelenecektir.


                                                              Taahhüt Eden Firma